Úvod » Program » Muzikál » Angelika

Angelika Muzikál

Angelika

Romantický děj odehrávající se v době vlády Ludvíka XIV. mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé de Monteloup, která je svým nechtěným sňatkem s Joffreyem de Peyrac vržena do víru královských intrik. Její počáteční odpor k Peyracovi se postupně mění v hluboký cit. Shodou dramatických okolností překazí Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je krásnou Angelikou okouzlen a chce jí získat. Ve vykonstruovaném procesu je Peyrac označen za spiklence ďábla a na náměstí Gréve je upálen. Angelika se uchyluje mezi lůzu a po smrti své první lásky Nicolase se stává "markýzou" pařížského podsvětí. Díky sňatku se svým bratrancem Filipem de Plessis-Belliéres se Angelika vrací mezi pařížskou smetánku. Její cesta, motivovaná pomstou nespravedlivé smrti Peyraca, ji vede až před samotného krále. Tomu předává seznam spiklenců. Král nechává spiklence za velezradu zatknout. Za splnění státního úkolu, přípravu smlouvy Francie s Bachtiary bejem, vyslancem sultána, vrací Ludvík XIV. Angelice majetek de Peyraca. Vyslance Bachtiary žádá jako dar Angeliku, král odmítá a veřejně jí prohlásí za svou přítelkyni. Angelika se dozvídá od krále, že se Peyracovi podařilo z vězení uniknout, na útěku však zahynul. Angelika mu nevěří - rozhodne se Peyraca hledat…. na zámku Toulouse se Angelika na kratičký okamžik setkává s Joffrayem - ten je však chladný, je psancem a ona má mocného ochránce - krále…Angelika se zapřísahá, že králi nikdy patřit nebude, ale Joffray mizí v tajných chodbách zámku. Zoufalá Angelika se vzápětí stává obětí únosu - zhrzený Bachtiary bej se rozhodl získat dar pro svého pána násilím…V sultánově harému propadá Angelika naprostému zoufalství, ale zůstává nezlomená a hrdá - odmítá být hříčkou sultánovou. Po krutém bičování se jí podaří s pomocí dvou eunuchů - dříve příslušníků pařížské lůzy - uprchnout do pouště. Nerovný boj však záhy vzdává a prosí Boha, aby jí k sobě povolal. Upadá do agónie, tudíž neví, že Joffray, který se jí vydal po stopách, jí zachránil a převezl na zámek Toulouse. Po mnohých peripetiích pak těžce zkoušená láska vítězí…

ZMĚNA PŘEDSTAVENÍ 3.5. a 4.5.2018 - NOVĚ: MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU. Vstupenky zůstávají v platnosti, případně Vám budou vyměněny nebo vráceno vstupné v místě zakoupení. Děkujeme za pochopení.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v síti TICKETPRO, a to bez udání důvodu. U rezervací platí cena platná v momentě úhrady. Změna programu, termínu a místa konání vyhrazena.
Doporučujeme
ke shlédnutí nebo zdarma ke stažení.

Více informací »

Datum konání

Květen 05 Sobota
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 05.05.2018 čas: 14:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 05 Sobota
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 05.05.2018 čas: 18:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 06 Neděle
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 06.05.2018 čas: 15:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 10 Čtvrtek
Místo konání: Divadlo Broadway
Datum: 10.05.2018 čas: 18:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 11 Pátek
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 11.05.2018 čas: 18:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 12 Sobota
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 12.05.2018 čas: 14:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 12 Sobota
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 12.05.2018 čas: 18:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč
Květen 13 Neděle
Místo konání: Divadlo Broadway, Na Příkopě 31, Praha 1
Datum: 13.05.2018 čas: 15:00
Ceny: 549 Kč, 699 Kč


Hledejte v programu


Hledat podle kalendáře »

Doporučujeme

vám uspoří náklady na elektřinu díky
stástní podpoře.
online ke shlédnutí
nebo ke stažení zdarma.